CLO1 Menerangkan konsep belia dan kepentingan  etika  dan nilai mulia terhadap pembangunan belia (C2)
CLO2 Mempamerkan kebolehan komunikasi sosial dalam kepelbagaian agama.  (C2, A2)
CLO3 Membahaskan cabaran semasa dengan pembangunan pemuda. (C2, A2)
Continuous Assessment
Ujian 30%
Penulisan Tugasan 20%
Pembentangan Tugasan  20%
   
Summative Assessment
Projek Akhir (Video) 15%
Projek Akhir (Laporan) 15%