Kursus ini membincangkan konsep projek keterlibatan komuniti, penyediaan kertas cadangan dan ciri-ciri projek yang berkesan. Tujuan kursus ini ialah memberikan kefahaman dan penghayatan dalam melaksanakan projek ketelibatan komuniti. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah interaktif, diskusi kumpulan, pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti kumpulan dan semangat sukarelawan.